Archive for the ‘Comunicados / Komunikatuak’ Category

ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD: NOTA DE SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO SIN TIERRA (MST) DE BRASIL

Para difundir / Zabaltzeko

Saludos,

NOTA DE SOLIDARIDAD DE LA ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD CON EL MOVIMIENTO SIN TIERRA DE BRASIL (MST) TRAS LOS ÚLTIMOS ATAQUES SUFRIDOS.

el día 08 de Noviembre de 2016

Enlace: Nota de Solidaridad – Paz con Dignidad

Desde la solidaridad y el hermanamiento que nos caracteriza en nuestra labor cotidiana en defensa de los Derechos Humanos y la soberanía de los pueblos, desde la Asociación Paz con Dignidad manifestamos nuestro pleno apoyo al Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil, y rechazamos la política de represión y criminalización que está llevando a cabo el gobierno golpista de Michel Temer, en el marco de la llamada ‘Operación Castra’ que persigue el objetivo de criminalizar a líderes y lideresas campesinas.

Una nueva acción policial se dio el pasado día 4 de noviembre, cuando alrededor de 10 vehículos de la policía civil y militar irrumpieron en la Escuela Florestan Fernandes (ENFF) en Guararema, Sao Paolo. La ENF es un centro de formación política y académica del MST de Brasil, que pertenece a las instituciones asociadas

a CLACSO y desarrolla actividades de formación con el Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales (IPPRI) de la Universidad Estatal Paulista (UNESP). La entrada de la policía fue de forma violenta, dando tiros al aire, mostrando sus armas y sin autorización judicial, en ese momento la policía detuvo a dos personas trabajadoras de la institución y otra persona quedo herida.

El estado de excepción que vive el país desde que Michel Temer asumiera el gobierno, después del golpe perpetrado contra Dilma Rousseff, ha significado un incremento de la inseguridad y la violencia contra los movimientos sociales, líderes y lideresas. Que se ha intensificado con las acciones policiales realizadas en las últimas semanas en diferentes estados del país, como San Pablo, Mato Grosso o Paraná, y que forman parte de una estrategia de criminalización de la lucha por la tierra.

Por todo ello, desde la Asociación Paz con Dignidad condenamos y rechazamos enérgicamente la violenta e injustificada acción de la policía brasileña, una vez más, y exigimos al gobierno de Michel Temer el inexorable respeto y la no criminalización de la labor que realizan los movimientos y organizaciones sociales, lideres y lideresas, que actúan en defensa de los derechos humanos. Además de mostrar nuestra solidaridad con la labor que realiza el MST como un ejemplo más de la lucha y resistencia por la tierra y los bienes comunes.

Foto: albamovimientos.org

Anuncios

bestebi ‘BesteBi’ plataforma: KOMUNIKATUA :: COMUNICADO

‘BesteBi’ plataforma

KOMUNIKATUA

Plataforma ‘BesteBi’

COMUNICADO

Bilbo, 2016ko urriaren 25a.- Asteburu honetan bi emakumeri eraso egin diete Bilboko leku ezberdinetan. Horren aurrean, etxebizitza-bazterkeriaren aurka eta Bizkaiko etxerik gabeko pertsonen alde lan egiten duen ‘BesteBi’ plataforma osatzen dugun erakundeok gaitzespen erabatekoa adierazi nahi dugu.

Kasu bietako batean, gainera, etxerik gabeko emakume bat da, eta horrek esan nahi du pertsona are kalteberagoa dela, gizarte eta etxebizitza arloko bazterkeria egoera larrian bizi baita.

Plataforma osatzen dugun erakunde eta pertsona guztion izenean, Gizarte honetako gaitz horren biktima diren emakume guztiei gure babesa helarazi nahi diegu, eta bereziki asteburu honetan erasoak jasan dituzten biei.

Herritarrak animatu nahi ditugu Bilbo eta Bizkaiko Administrazio Publikoek deitzen dituzten gaitzespen kontzentrazioetan parte hartzera, eraso hauei erantzuna eman eta emakumeen aurkako indarkeria errotik erauzteko.

Era berean, ‘etxegabetasunaren’ aurka lan egiteko estrategia sendotu beharra dagoela esan nahi dugu berriz ere, gure inguruko etxerik gabeko pertsonen gizarteratzea lortzeko, batez ere kalean bizi direnena, bereziki kalteberak izateagatik.

Bilbao, 25 de octubre de 2016.- Ante las agresiones sufridas este fin de semana por dos mujeres en diferentes puntos de Bilbao, las entidades que conformamos la Plataforma ‘BesteBi’ contra la exclusión residencial y en favor de las personas sin hogar de Bizkaia manifestamos nuestra más absoluta repulsa y condena.

En uno de los casos, además, se trata de una persona sin hogar, con lo que supone de vulnerabilidad añadida por su situación de exclusión social y residencial severa.

Manifestamos también el apoyo de las entidades y personas que formamos parte de la plataforma a todas las mujeres víctimas de esta lacra social y –especialmente- a las dos que han sido agredidas este fin de semana.

Animamos encarecidamente a la ciudadanía a participar en las concentraciones de repulsa que a tal efecto se convoquen desde las Administraciones Públicas de Bilbao y Bizkaia en respuesta a estas agresiones y para la erradicación en nuestra sociedad de la violencia contra la mujer.

Reiteramos asimismo la necesidad de implicarse a fondo en la estrategia contra el ‘sinhogarismo’ de cara a lograr la incorporación social de las personas sin hogar de nuestro entorno, en especial de las que residen habitualmente en la calle por su especial vulnerabilidad.

www.bestebi.net

Komunikazio / Comunicación

( 94 402 00 99 · 7 94 402 00 98

: ccorada · www.bestebi.org · https://www.facebook.com/pages/BesteBi-Plataforma-en-favor-de-las-Personas-Sin-Hogar-Bizkaia/

COMUNICADO 10 ANIVERSARIO DE BESTEBI defBILdef.pdf

Manifestua – 2016ko urriaren 17a. POBREZIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA / manifiesto 17 de octubre de 2016. DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DE LA POBREZA

Manifestua – 2016ko urriaren 17a

POBREZIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA

Pobreziaren aurrean ez konformatu, ez fidatu; ekin.

Euskadin, pobrezia, gizarte bazterkeria eta berdintasun eza gora egiten ari dira nabarmen, modu oso kezkagarrian. Ez dugu ahaztu berdintasun sozial eta ekonomiko ezaren kontrako borroka bide luzeko lasterketa dela, eta pertsona, instituzio eta elkarte sozial guztiek parte hartu behar dugula horretan.

Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzaren azken txostenen arabera, Euskadin 489.477 pertsona (%22,7) daude pobrezia eta bazterkeria arriskuan, eta horietatik

  • 104.942 pertsona (%4,9) pobrezia larri egoeran bizi da, hau da, 541,27 euro baino gutxiago dute hilean bizitzeko.
  • 399.643 pertsona (%18,5) pobrezia erlatibo egoeran bizi da, hau da, 811,90 euro baino gutxiago dute hilean bizitzeko.

Euskadin pobrezia eta berdintasun ezaren tasak Estatuko zein Europa osoko bataz bestekoen azpitik daudela jakinda ere, uste dugu ezin dugula horrelako egoera bat onartu eta pobrezia, bazterkeria eta berdintasun ezaren kontra modu eraginkorrean borrokatzeko beharrezko baliabide guztiak jarri behar direla; euskal herritar guztiak baldintza duinetan bizi daitezela nahi dugu, gizarte bidezko, kohesionatu eta solidarioa izan nahi dugu. Pobreziak, bazterkeriak eta berdintasun ezak, egoera hori bizi duten pertsonentzako sufrimendu-iturri izateaz gain, bidegabe eta ez-solidario egiten dute gizarte hau.

Bere burua demokratikotzat duen ezein gizartek ezin du biztanleriaren zati bat gizarte bazterkeriara kondenatu. Egungo sistemak pobretu egiten ditu bai biztanleak bai planeta, arlo ekonomiko zein sozialean berdintasun ezak areagotuta. Garapen eredu bidezko eta iraunkorragoa behar dugu, inoiz baino gehiago. Aberastasunak birbanatzean zentratutako politiken bitartez soilik (neurri ekonomiko eta fiskal bidezkoagoen bitartez) hobetu ahal izango dugu pertsonen bizitza, batez ere, babesgabetasun egoeran bizi diren pertsonena. Eskubideen defentsa jokoan dago eta ezin diegu partida galtzen utzi.

Giza eskubideen eta eskubide sozialen defentsa ezinbesteko baldintza da mundu bidezkoagoa eraikitzen laguntzeko. Zentzu horretan, Europak erakutsi du sortze-oinarri izan zuen hartatik inoiz baino urrunago dagoela.

EAPN sareak Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari adierazi die beharrezkoa dela hastear den legealdi berrian egoera horri aurre egiteko erabaki irmoa izatea. Legebiltzarrak eta Gobernuak erabateko lehentasuna eman behar diote pobreziaren eta gizarte bazterkeriaren kontra borrokatzeko neurriak hartzeari; legealdi berrirako oinarrizko eta lehentasunezko ardatz izan behar du horrek, ezbairik gabe. Hala, egoera honekin ez konformatzeko deia luzatzen diegu, eta Euskadiko babes sozialerako sistema sendotu dezaten eskatzen diegu, bereziki, diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sistemei dagokienez.

Azpimarratu nahi dugu pobrezia ezin dela neurri aringarri hutsez borrokatu; pobrezia bera eragiten duten kausetan zentratu behar dugu, eta ekimen egokiak txertatu behar dira ekonomia, hezkuntza, osasun, etxebizitza, zerga eta babes sozial arloko politiketan.

EAPN Euskadik, gizarte arloko 40 erakunde biltzen dituen sareak, lehen eskutik ezagutzen ditu pobrezia eta berdintasun ezak pertsona eta familien bizitzan eragiten dituen ondorio hondatzaileak. Gure borroka agenda politikoaren erdigunean kokatuko duen ekintza politiko baten bitartez soilik lortuko dugu helburua.

Ante la pobreza ni nos conformamos ni nos confiamos, hay que actuar.

En Euskadi la pobreza, la exclusión social y la desigualdad están aumentando de una manera preocupante. Hoy no podemos dejar de recordar que la lucha contra la desigualdad social y económica es una carrera de fondo en la que todas las personas, instituciones y organizaciones sociales, debemos tomar parte.

En concreto en Euskadi, según los últimos informes del propio Gobierno Vasco 489.477 personas (22,7%) están en situación de riesgo de pobreza y exclusión de las cuales:

  • 104.942 personas (el 4,9% de la población) vive en situación de pobreza grave, es decir tiene menos de 541,27 euros al mes para vivir.
  • 399.643 personas (el 18,5%) vive en situación de pobreza relativa, tiene menos de 811,90 euros al mes para vivir.

Y aún sabiendo que en Euskadi mantenemos tasas de pobreza y desigualdad inferiores a la media estatal y europea, consideramos que Euskadi no puede aceptar esta situación y debe poner todos los medios necesarios para combatir de una manera eficaz la pobreza, la exclusión y la desigualdad; queremos que toda la ciudadanía vasca viva en condiciones dignas y queremos ser una sociedad justa, cohesionada y solidaria. La pobreza, la exclusión y la desigualdad además de ser un sufrimiento para las personas que la padecen, nos convierten en una sociedad más injusta e insolidaria.

Ninguna sociedad que se considere democrática puede dejar en la cuneta de la exclusión social a parte de su población. El sistema actual, que genera un empobrecimiento mayoritario de la población y esquilma el planeta, incrementa las desigualdades económicas y sociales. Un nuevo modelo de desarrollo más equitativo y sostenible es más necesario que nunca. Sólo mediante políticas de redistribución de la riqueza (a través de medidas económicas y fiscales más justas) podemos mejorar la vida de las personas, sobre todo de las más vulnerables. La defensa de sus derechos está en juego y no podemos permitir que pierdan la partida.

La defensa de los derechos humanos y sociales es una condición irrenunciable para contribuir a la construcción de un mundo más justo. En este sentido, Europa ha demostrado que se encuentra más alejada que nunca del pilar social sobre el que fue fundada.

Eapn insta al Gobierno y al Parlamento vasco para que encaren la nueva legislatura con ánimo decidido para afrontar esta situación. El parlamento y el gobierno deben priorizar las medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social; situando esta cuestión como un eje fundamental y prioritario de actuación para la nueva legislatura. Les instamos a no conformarse con ésta situación y afrontar la tarea de reforzar el sistema de protección social de Euskadi, especialmente el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social.

También insistimos en que la pobreza no puede atajarse sólo con medidas paliativas, sino enfocando las causas que la producen, con iniciativas adecuadas en las políticas económicas, educativas, sanitarias, de vivienda, fiscales y de protección social.

EAPN Euskadi, una red que agrupa a 40 entidades sociales, conoce de primera mano los devastadores efectos que la pobreza y la desigualdad tienen en la vida de las personas y las familias. Sólo desde una acción política que sitúe nuestra lucha en el centro de la agenda política será posible alcanzar la meta.

Pobreziaren eta Gizarte-bazterkeriaren aurkako Europako Sarea – Euskadi honakoek osatzen dute:

Componen la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la exclusión Social de Euskadi:

Adsis, Agiantza, Agintzari, Aldauri, Amiarte, Berriztu, Beti Gizartean, Bidesari, Bizitegi, Caritas Euskadi, Cear Euskadi, Arabako Hiesaren Kontrako Batzordea, Bizkaiko Hiesaren Kontrako Batzordea, Ede Fundazioa, Elkarbanatuz, Emaus S. Coop., Esplai, Etorkintza, Euskarri, Fondo Formación, Gao Lacho Drom, Gizakia, Goiztiri, Irse-Ebi Araba, Itaka, Izangai, Lagungo, Margotu, Munduko Medikuak, Peñascal, Rais Euskadi, Sartu, Secretariado General Gitano, Sortarazi, T4, Zubietxe, Kale dor kayiko, Lagun Artean, Susterra.

MANIFIESTO 17 OCTUBRE 2016.pdf

Cierre CIE Zapadores de Valencia

Cierre del CIE ZAPADORES en Valencia.Leer el adjunto

a6a1a4568a4609e5be460d8fda5bbd89o.png

CIERRE CIE DE ZAPADORES.pdf

ERASORIK EZ ERANTZUNIG GABE / NINGUNA AGRESIÓN SIN RESPUESTA

BESTE ERAILKETA MATXISTA BAT BILBON! GIZON BATEK BERE BIKOTEA ARANTZA PLACIOS ERAIL ZUEN PASADEN LARUNBATEAN.

ASKI DA! Nazkatuak gaude!

DENOK KALERA, EKIN AUTODEFENTSA FEMINISTARI!

Gaur beste erailketa matxista baten berri izan dugu, zazpigarrena dugu aurten Euskal Herrian. Arantza Palacios erail du gizon batek Bilbon. Pasa den uztailaren 23an hilik agertu zen bere etxean, orduan jarri zuten martxan protokolo polizial judiziala eta astebete beranduago atxilotu dute haren bikotea erailketagatik. Emakumeak salaketak jarri zizkion genero indarkeriagatik eta 2007ra arte urruntze agindua ezarri zioten gizonari. Honek indarkeriaren aurkako lege, protokolo eta bitarteko publikoetan hutsune nabariak erakusten ditu. Alde batetik, erasotzaile matxista izanagatik salatutako gizon batek erailketa bat egin ahal izan duelako; eta bestetik, astebete behar izan dutelako hori frogatzeko zantzuak garbiak zirenean.

Hau gutxi ez balitz, urtero bezala uda beltza dugu hau ere Euskal Herrian. Erasoaldi matxista bortitza bizi izan dugu esaterako Irunen, Iruñean, Oreretan, Lezon edo Getxon. Eraso hauetako asko jaietako “dena libre” denaren aitzakiapean egiten dira: begiradak, irainak, gutxiespenak, bortxaketak, erailketak…

Emakumeon aurkako indarkeriak, beraz, ez du mugarik, bizi garen sistema kapitalista patriarkalaren funtzionamenduaren ezinbesteko tresna delako, eredu honek sortzen dituen pertsonen arteko botere harremanak, menpeko harremanak bizirauteko eta mantentzeko erabiltzen duen baliabidea izanik. Horregatik, indarkeria sexistak lehen mailako arazo politiko, sozial, ekonomiko eta kulturala izaten jarraitzen du; ez direlako modu isolatuan eta bakartuan ematen diren erasoak; bizi garen jendartearen antolaketa sexistak ahalbidetzen eta sustatzen duen indarkeriaren erabileraz ari baikara.

Urte luzez mugimendu feministak egin duen lanari esker lortzen ari da jendartea kontzientziatzea, protokoloak gero eta auzo eta herri gehiagotan lantzea, arazo hau guztion ardura dela sentitzea. Baina lan handia dugu oraindik ere norabide honetan eta jendartearen agente sozial, politiko eta instituzional guztien ardura pertsonal eta kolektiboa ezinbestekoa da. Garaia da hitzetatik praktikara pasatzeko, legeak bitartekoz hornituz, borondate politikoz edota jarrera eta harreman ereduak aldatuz.

Emakumeen Mundu Martxatik Gogor salatu nahi dugu. Emakumeon aurkako indarkeriaren adierazpen bortitz hau eta ASTELEHENEAN BURUTUKO DIREN MOBILIZAZIOETAN PARTE HARTZEKO DEIA EGITEN DUGU! Honekin batera autodefentsa feministarako deia egiten dugu, gure bizitzak direlako jokoan daudelako. Aurreko apirilaren 9an erakutsi genuen moduan feministok erantzuteko prest gaude! Martxan jarraituko dugu, elkarrekin, borrokan denak aske izan arte!!!!

2016ko uztailaren 30ean

Asteleheneko mobilizaizoen hitzorduak:

BILBO: 19,30 Arriagatik MANIFESTAZIOA

DONOSTIA: 19,30 Boulevard

IRUÑEA: 20,00 Udaletxe plaza

GASTEIZ: 20,00 Andra Mari Zuriaren plaza

OTRO ASESINATO MACHISTA EN BILBO! UN HOMBRE MATA A SU PAREJA ARANTZA PALACIOS EL PASADO SÁBADO

NI UNA MÁS! NI UNA MENOS!

Si tocan a una, nos tocan a todas!

Basta ya! Esta es la expresion mas sangrante de la violencia sexista, que un hombre mate a una mujer. En Bilbo un hombre ha matado a Arantza Palacios, es la séptima víctima por violencia machista en Euskal Herria etse año. Aparecio sin vida el pasado 23 de julio en su domicilio, y entonces se puso en marcha el protocolo policial y judicial. Una semana más tarde han detenido a su pareja por homicidio. La mujer le había denunciado por violnecia machista y hasta 2007 el hombre hbía tenido una orden de alejamiento. Esto demuestra los vacíos que existen en la actuación contra la violencia machista en materia de leyes, protocolos y recursos. Por una parte porque un hombre denunciado por agresor ha podido aseseinar a una mujer; por otra, porque se ha necesitado una semana para probarlo cuando los indicios eran claro.

Como si estp fuera poco, un año más estamos teniendo un verano negro en Euskal Herria. La ofensiva de agresiones ha sido brutal entre otros lugares en Irun, Iruñea, Orereta, Lezo o Getxo. Muchas de las agresiones se han producido bajo la justificación del “todo vale” de las fiestas: ofensas verbales, humillaciones, tocamientos, violaciones…

Queda claro que la violencia contra las mujeres no tiene límites, porque es una herramienta fundamental para el funcionamiento del sistema capitalista patriarcal, siendo un recurso que se utiliza para mantener las relaciones de sumisión y de poder que ha creado dicho sistema. Por ello, la violencia sexista continúa siendo un problema político, social, económico y cultural de primer orden, ya que no son ataques que ocurran de forma aislada o en solitario, sino que nos estamos refiriendo al uso de la violencia que mantiene y permite una organización social sexista

Gracias al trabajo desarrollado por el movimiento feminista durante años, se va consiguendo la concienciación social, la activación de protocolos en cada vez más barrios y pueblos, sentir que esto es una responsabilidiad de todos y todas. Pero queda un largo camino, y es necesario el compromiso personal y colectivo de cada agente social y político de la sociedad. Es hora de pasar del discurso a la acción, dotando de recursos las leyes, con voluntad política y transformando actitudes y modelos de relación.

No mas agresiones sin respuesta!!! estamos hartas!!!!

Desde la Marcha Mundial de las Mujeres denunciamos este último asesinato machista y LLAMAMOS A LAS MOVILIZACIONES QUE TENDRÁN LUGAR ESTE LUNES 1 DE AGOSTO. Hacemos también un llamado a la autodefensa feminista porque son nuestras vidas las que están en juego.Como mostramos el pasado 9 de abril en Gasteiz las feministas estamos listas para responder! Seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres!

El 30 de julio de 2016

bestebi COMUNICADO

Recientemente hemos conocido el fallecimiento hace unos días de Fernando, una persona ‘sin hogar’, a través de un compañero suyo que informó a una Trabajadora Social de un municipio de la zona, quien nos lo ha comunicado.

A falta de conocer más al detalle lo ocurrido, desde la Plataforma por la inclusión residencial y a favor de las personas sin hogar de Bizkaia‘BesteBi’, lamentamos profundamente este nuevo fallecimiento en tan difíciles circunstancias.

Fernando, vizcaíno de 48 años de edad, falleció el pasado lunes 25 de julio en la chabola que habitaba junto a otras dos personas en su misma situación en un descampado entre la Margen Izquierda y la Zona Minera, en Bizkaia.

Llevaba unos dos años en situación de ‘sinhogarismo’, durante los cuales, pese a haber sido atendido y acompañado en varias fases y numerosas ocasiones tanto por servicios sociales municipales de la zona como por varias asociaciones del ‘tercer sector social’, había sufrido un fuerte y progresivo deterioro en su estado de salud.

Desde las entidades de ‘BesteBi’ queremos hacer llegar nuestro pesar y nuestras condolencias tanto a su familia como a sus amigos y compañeros. A primeros de septiembre realizaremos un sencillo acto de recuerdo y homenaje a Fernando, y de reivindicación del derecho a la vivienda, especialmente para las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

DERECHO a la VIVIENDA:
Desde ‘BesteBi’ queremos recordar que el DERECHO a la VIVIENDA debería concretarse YA en un acceso real a una vivienda por parte de toda la ciudadanía, pero especialmente de quienes carecen de ella. La VIVIENDA es más que una mera residencia, es un HOGAR; el lugar donde se planifican y realizan los proyectos vitales de cada persona y desde donde se puede, además, acceder al ejercicio de muchos otros derechos: educación, sanidad, empleo, rentas garantizadas, pensiones, etc. porque “no tener un HOGAR en mucho más que no tener un TECHO”.

Fernando Julio2016 ZMineraMIzquierda(3) Cambiado.pdf

La Paz Querida

Este es el manifiesto de LA PAZ QUERIDA que impulsan 42 ciudadanos-as del país. Es el resultado de varios meses de trabajo, el cual se firmo el 5 de mayo/2016.

Invitamos a abrir el link y ser parte de esta importante acción social.

http://lapazquerida.com

Cordial saludo,