CLI. Invitación Sesión de Extranjería (04-11-2015)

Bilboko Udaleko Immigrazio Kontseilua
Partehartze eta Komunikazio lantaldea

Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jaitetako Sailak, Eusko Jaurlaritzako Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikidetzarako Biltzen Zerbitzuarekin lankidetzan,
jendearentzako doako informazio saio bat egingo du atzerritartasunari buruzko arautegiaz.

Lekua:

San Frantziskoko Udaltegia
Mariaren Bihotza plaza, z/g
<http://bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=768&i=es>

Eguna:

2015eko azaroaren 4a (asteazkena)

Ordutegia:

18:00 – 20:00

· Atzerritarren eskubideak eta betebeharrak.
· Araubide orokorra: bizitzeko eta lan egiteko baimena, ikasketak egiteko baimena.
· Aparteko inguruabarrak: bertakotuta egotea, genero-indarkeria, arrazoi humanitarioak, agintariekin kolaboratzea…
· Berritzeak
· Familia berriro elkartzea
· Araubide komunitarioa
· Espainiar nazionalitatea eskuratzea
· Jaioterrira itzultzea

Alderdi horiek azalduko ditugu eta amaieran, bertaratzen direnek euren zalantzak eta galdera pertsonalak egin ahal izango dituzte.

Deialdi hau zabaltzeko eskatzen dizuegu,
ahalik eta jende gehienarengana irits dadin.


IZENA EMAN BEHAR DA ALDEZ AURRETIK.
Horretarako, erabili inmigracionhelbidea edota 944203128 telefono-zenbakia.

Eskatzen dutenei bertaratze-ziurtagiriak emango zaizkie bertakotze-prozesuko gizarteratze-txostena eta integraziorako ahaleginaren txostena eskatzerakoan aurkeztu ahal izateko.

Consejo Local de Inmigración de Bilbao
Grupo de Trabajo de Participación y Comunicación

El Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao con la colaboración de Biltzen-Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural del Gobierno Vasco organiza una
sesión informativa pública y gratuita sobre normativa de Extranjería.

Lugar:
Centro Municipal de San Francisco
Plaza de Corazón de María, s/n
<http://bilbao.net/inmigracion/ficha.asp?codficha=768&i=es>

Día:

4 de noviembre de 2015 (miércoles)

Hora:

18:00 – 20:00

· Derechos y obligaciones de las personas inmigrantes.
· Régimen general: autorizaciones de residencia y trabajo, autorizaciones por estudios
· Circunstancias excepcionales: arraigo, violencia de género, razones humanitarias, colaboración con autoridades…
· Renovaciones
· Reagrupación familiar
· Régimen comunitario
· Adquisición de nacionalidad española
· Retorno

En esta sesión se dará una explicación de los aspectos planteados, y habrá una ronda final en la que las personas asistentes puedan expresar sus dudas y cuestiones personales.

Pedimos que difundáis esta convocatoria, de manera que llegue al mayor número de personas interesadas.

Es necesaria la INSCRIPCIÓN PREVIA que podéis realizar en el correo inmigracion o en el teléfono 944203128.

Para las personas asistentes que lo soliciten se expedirán justificantes de asistencia, los cuales pueden aportarse para trámites de solicitud de informe de inserción social para arraigo y de informe de esfuerzo de integración.

Difusin SESIN INFORMATIVA EXTRANJERA 04-11-2015.pdf

A %d blogueros les gusta esto: