Hurrengo deialdia – UNESCO BEKAK 2015 / BECAS UNESCO 2015 – Próxima convocatoria

Si no ve correctamente este e-mail pinche aquí

Mezua ezin baduzu ondo ikusi, egin klik hemen

HURRENGO DEIALDIA PRÓXIMA CONVOCATORIA
Garapenerako Lankidetzaren

Euskal Agentziaren

NBE BEKAK PROGRAMA

2015

PROGRAMA DE BECAS ONU

2015

de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

UNESCO Etxeak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak Nazio Batuetako Erakundeei zuzentzen dien laguntza-programaren ildotik, bekak eskeintzen ditu UNESCOk Afrikan, Asian eta Latinoamerikan dituen bulegoetan lan egiteko. UNESCO Etxea iniciará próximamente la selección de candidaturas para incorporarse en oficinas de la UNESCO en diferentes países de América Latina, África y Asia en el marco del programa de Becas ONU de la Agencia Vasca de Cooperación.
Nori zuzenduak dira bekak

EAEn 2014ko urtarrilaren 1a baino urte bete lehenagotik, gutxienez erroldatuta dauden gazteei.

A QUIÉN VAN DIRIGIDAS LAS BECAS

A jóvenes empadronados/as en la Comunidad Autónoma Vasca con anterioridad al 1 de enero de 2014.

Betekizunak

1. Deialdi-urtean 35 urte beteta ez izatea.

2. Unibertsitateko titulua.

3. Garapenerako Lankidetzan esperientzia edo/eta prestakuntza izatea.

4. EAEko gizarte eta giza-izaerako erakunde edo programekin lotura aktiboa.

5. Ingelesean edo/eta frantsesean maila ona edukitzea.

6. Aurreko deialdietan programa honen onuradun ez izatea.

REQUISITOS

1. No tener cumplidos 35 años en el año en que se realiza la convocatoria.

2. Titulación Universitaria.

3. Formación y/o experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

4. Vinculación activa con organizaciones o programas de carácter social-humanitario en el País Vasco.

5. Excelente nivel de inglés y/o francés.

6. No haber sido beneficiario/a de este mismo programa en convocatorias anteriores.

IRAUPENA

Urte bat, luzagarria bitara.

2015eko amaiera baino lehen lanean hasi beharko da.

DURACIÓN

Un año, prorrogable a dos.

La incorporación al destino deberá tener lugar antes del fin de 2015.

DOTAZIO EKONOMIKOA

Urte bakoitzeko 18.000 euro.

DOTACIÓN ECONÓMICA

18.000 euros por año.

UNESCO BULEGOETATIK ESKATUTAKO PROFILAK

Profilek UNESCOKO lan sektoreak bere gain hartzen dituzte: heziketa, gizarte-zientziak, natura-zientziak, kultura eta komunikazioa eta informazioa.

PERFILES DEMANDADOS POR LAS OFICINAS UNESCO

Los perfiles abarcan los sectores de trabajo de la UNESCO: educación, ciencias sociales, ciencias naturales, cultura y comunicación e información.

UNESCO NORAKOKO BULEGOAK

Afrika, Asia eta Latinoamerikako herri desberdineko bulegoak .

OFICINAS UNESCO DE DESTINO

Oficinas de diferentes países de África, Asia y América Latina.

HAUTAPEN-PROZESUA

Seinalatutako baldintzak betetzeaz gain, UNESCO bulegoetatik eskatutako profil profesionaleei egokitutako profil profesionala eta akademikoa daukaten kandidatuek hautapen-prozesuan parte hartuko dute.

Hautapen-prozesua osatuta egongo da elkarrizketa pertsonalaz eta hizkuntza-proba batez.

UNESCO Etxeak aurreaukeratutako kandidatu bakoitzarentzako proiektu bat garatuko du eta Garapenerako Euskal Agentziak barematuko ditu proiektu hauek 22/2007 Dekretuan agertzen diren irizpideen arabera.

Hautatutako perstonen behin betiko zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) argitaratuko da.

PROCESO DE SELECCIÓN

Accederán al proceso de selección aquellas candidaturas que, además de cumplir los requisitos señalados, cuenten con un perfil profesional y académico ajustado a los perfiles profesionales demandados por las oficinas UNESCO.

El proceso de selección constará de una entrevista y una prueba de idioma.

UNESCO Etxea elaborará un proyecto por cada una de las personas preseleccionadas que será enviado a la Agencia Vasca de Cooperación para su baremación según el Decreto 22/2007.

El listado de las personas finalmente receptoras de la beca será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

Eskaera Solicitud
beka eskatu nahi baduzu, CV argazkiarekin bidali

“BEKAK” erreferentzia aipatuz,

e-postaz: m.vazquez

Epemuga: 2015eko irailak 25

Si quieres solicitar la beca, envía CV con foto

indicando la referencia “BECAS”

por e-mail a: m.vazquez

Fecha límite: 25 de septiembre de 2015

Informazio gehiago Más información
* Gure web gunean: UNESCO Bekak

* edo UNESCO Etxean:

Orientazio- zentroa, komunikazioa

eta bekak.

Isozaki Atea – Bizikidetasun enparantza

Uribitarte pasealekua 12, 2. lokala

48001 Bilbao

Tfna. 94 427 64 32

* En nuestra página web: Becas UNESCO

* o en UNESCO Etxea:

Centro de orientación, comunicación

y becas.

Isozaki Atea – Plaza de la Convivencia

Paseo de Uribitarte 12, local 2

48001 Bilbao

Tlf. 94 427 64 32

Elkartu zaitez Asóciate
Síguenos en – en gaude
Dirulaguntzailea / Financia:

Babeslea / Con el apoyo de:

Laguntzaileak / Colaboran:

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: