Boluntariotzari buruzko azterlan kualitatiboa hiru herritan / Estudio cualitativo sobre el voluntariado en tres localidades

EAEko hiru herritan azterlan kualitatiboa egin da boluntariotza eta partaidetza sozialari buruz, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bultzatuta. Herri hauetan egin da: Bizkaian, Bilboko San Frantzisko-Bilbo Zaharra auzoan; Araban, Gasteizko Zabalgana auzoan; Gipuzkoan, Zumarraga herrian.

Eusko Jaurlaritzaren boluntariotzaren webgunean dago jarrita azterlan horren emaitza:

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informazioa/estrategia-aurkezpena/r45-voluesva/eu/

– Boluntariotzaren Euskal estrategia

– 2015

Interesatuko zaizulakoan, har ezazu nire agurrik zintzoena.

(Mezu hau Boluntariotzako Erroldan dauden elkarteei bidaltzen zaie.)

* * * * * * * * * * * * * *

Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo sobre el voluntariado y la participación social en tres municipios de la CAPV, promovido por el Consejo Vasco del Voluntariado y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. El estudio ha analizado la realidad en estas tres localidades: en Bizkaia, barrio San Francisco-Bilbao la Vieja; en Álava, barrio Zabalgana de Vitoria-Gaasteiz; en Gipuzkoa, municipio de Zumarraga.

El estudio se halla disponible en la web del voluntariado del Gobierno Vasco:

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informacion/estrategia-presentacion/r45-voluesva/es/

– Estrategia Vasca del Voluntariado

– Año 2015

En la creencia de que será de su interés, le saluda atentamente.

(Este mensaje se envía a las entidades inscritas en el Censo de Organizaciones del Voluntariado).

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: