BEKA UNESCO ETXEA – Nazio Batuen gailurra. Post 2015 agenda / BECA UNESCO ETXEA – Cumbre ONU. Agenda post-2015

Si no ve correctamente este e-mail pinche aquí Mezua ezin baduzu ondo ikusi, klik hemen
UNESCO Etxearen bekaNew Yorken

post 2015 Agenda onartzeko Nazio Batuen gailurrean

parte hartzeko

Beca de UNESCO Etxeapara la participación

en la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de

la Agenda post 2015

en Nueva York

Epemuga:
2015eko ekainaren 19a
Plazo:
19 de junio de 2015
2015eko irailean Nazio Batuen Goi Mailako Gailurra egingo da New Yorken post 2015 Agenda onartzeko eta Garapen Iraunkorreko Helburuak aditzera emateko.UNESCO Etxeak kazetari batentzako beka bat eskaintzen du Nazio Batuen Goi Mailako Gailurrean prentsa onetsi gisa parte hartzeko. En septiembre de 2015 se celebrará la Cumbre de Alto Nivel de Naciones Unidas para la adopción de la Agenda post 2015 en Nueva York, momento en el que se harán públicos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.Desde UNESCO Etxea se oferta 1 beca para un/una periodista para participar como prensa acreditada a dicha Cumbre.
Erreportaje, artikulu, blog edo beste formula batzuen bitartez, Gailurreko gauzarik aipagarrienen berri ematea izango da bere zeregina, egun horietan Nazio Batuetan gertatzen denari jarraipena emanaz, sozietate zibilak nazioarteko gailurretan jokatzen duen rolean sakonduz eta Estatuen arteko negoziazioak hurbiletik ezagutuz. Su labor consistirá en comunicar desde Nueva York, ya sea en forma de reportaje, artículo, blog u otras fórmulas, lo más destacado de esta Cumbre, dando seguimiento a lo que sucede en la sede de Naciones Unidas durante esos días, profundizando en el rol que la sociedad civil juega en las cumbres internacionales, así como conociendo de cerca las negociaciones que se dan entre los Estados.
Hautatutako kazetaria UNESCO Etxearen taldeko bi pertsonak lagunduta joango da Gailurrera. Bi pertsona horiek Gailurraren funtzionamenduari eta hango prozesuei buruzko aholkuak emango dizkiote, bere lana aberasteko eta errazteko. El/La periodista seleccionada asistirá a la Cumbre en compañía de dos personas del equipo de UNESCO Etxea, que le irán asesorando sobre el funcionamiento y los diferentes procesos de la Cumbre, de cara a enriquecer y facilitar su trabajo.
Betekizunak Requisitos
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, beka-eskatzaileek honako eskakizun hauek bete behar dituzte:

· Kazetaritzan, Ikus-entzunezko komunikazioan edo antzekoan lizentziadunak izatea.

· Ingelesa.

· Komunikabide batekin harreman zuzena izatea.

· Komunikabide horren ziurtagiri bat edukitzea, Gailurreko edukiak zabaltzeko konpromisoa adierazten duena.

Para poder participar en el proceso de selección las personas solicitantes de la beca deberán cumplir los siguientes requisitos:

· Ser licenciadas en Periodismo, Comunicación audiovisual o similar.

· Inglés.

· Tener relación directa con un medio de comunicación.

· Poseer un certificado de dicho medio de comunicación en el que se manifieste su compromiso para difundir los contenidos de la Cumbre.

Beste meritu batzuk:

· Euskara.

· Nazioarteko harremanetan, Nazioarteko Lankidetzan, NazioartekoSareetan, Nazio Batuetan eta/edo generoan prestakuntza izatea.

· Hirugarren herrialdeetan lan-esperientzia izatea.

Otros méritos:

· Euskera.

· Formación en Relaciones Internacionales, Cooperación Internacional, Redes internacionales, Naciones Unidas y/o género.

· Trabajo en terceros países.

Bekaren norainokoa Alcance de la beca
Bekaren barruan sartzen dira bidaia eta New Yorkeko egonaldia, otorduak eta garraioa barne, eta baita bidaia-asegurua ere.Gainera, UNESCO Etxeak Nazio Batuen egoitzara sartzeko behar duen akreditazioa emango dio bekadun bakoitzari.

Beka onartzeko unean akordio bat sinatuko dute hautatutako pertsonak, pertsona horren komunikabideak eta UNESCO Etxeak, eta dokumentu horretan zehaztuko dira alde bakoitzaren eskubideak eta betebeharrak.

La beca incluye viaje y estancia en Nueva York, alimentación y transportes durante la estancia y seguro de viaje.Además se proveerá a cada becado/a de la acreditación necesaria para acceder a la sede de Naciones Unidas de la mano de UNESCO Etxea.

En el momento de aceptación de la beca se firmará un acuerdo entre la persona seleccionada, el medio de comunicación al que pertenece y UNESCO Etxea, en que se establecerán los derechos y obligaciones de cada parte.

OINARRIAK BASES
EskaeraBeka eskatzeko bidali behar dira:

1. Aplikazio formularioa. (on-line)

2. Hautagaiaren CV-a , a.villalba

helbidera “BEKA” erreferentzia aipatuz .

SolicitudPara solicitar las becas se debe enviar:

1. El formulario de aplicación. (on-line)

2. El CV de la persona candidata al e-mail

a.villalbacon la referencia “BECA”

Informazio gehiago / Más informaciónAmancay Villalba

a.villalba

Tlf. 94 427 64 32

www.unescoetxea.org

Antolatzailea/Organiza: Babeslea/Patrocina:
Elkartu zaitez Asóciate
Síguenos en – en gaude

 

Anuncios
A %d blogueros les gusta esto: